Gå til indhold

Ambassadører og brugergruppe

Se kontaktoplysninger
Vi vil skabe de bedste arbejdsbetingelser for vores kolleger. Det hjælper vores ambassadører og brugergruppe med. Bliv klogere på deres funktioner.

Ambulance Sjællands ambassadører

Som en del af arbejdet med at implementere Ambulance Sjælland har vi dannet et Ambassadør-team bestående af APM´er (Advanced Paramedics) fra Præhospitalt Center. Formålet med vores ambassadør-team er todelt:

 • Ambassadørerne skal udfordre vores ledelse og komme med sparring, så vi kan skabe de bedste rammer for vores medarbejdere
 • Vi klæder ambassadørerne på, så de ved, hvordan hjemtagelsen af Ambulance Sjælland skrider frem. På den måde kan ambassadørerne være med til at svare på spørgsmål om Ambulance Sjælland og hjemtagelsen fra deres kolleger rundt om i Region Sjælland.

Ambassadør-teamet er helt nyt, så vi er stadig i gang med udviklingsfasen. Allerede nu tegner samarbejdet godt. 

Brugergruppe

I foråret 2022 oprettede vi en brugergruppe. Brugergruppen lavede vi for at inddrage vores fremtidige kolleger i Ambulance Sjælland. Der er repræsentanter fra hver af vores stationer i de to delområder, vi skal drive i Ambulance Sjælland.

Brugergruppen mødes jævnligt frem til at Ambulance Sjælland går i luften den 1. februar 2024. På møderne har repræsentanterne mulighed for at snakke om forskellige emner, og få indblik i arbejdet med at implementere Ambulance Sjælland. Alle ansatte kan stille spørgsmål til brugergruppen gennem deres lokale brugergruppemedlem.

 

Mødeoversigt for brugergruppen

Brugergruppen har i alt planlagt 12 møder indtil Ambulance Sjællands opstart. Den samlede mødeoversigt er:

 • Møde 1: 2. juni 2022 kl. 12-13.30 - fysisk møde
 • Møde 2: 7. september 2022 kl. 12-15 - fysisk møde
 • Møde 3: 26. oktober 2022 kl. 12-15 - fysisk møde
 • Møde 4: 9. februar 2023 kl. 12-15 - fysisk møde
 • Møde 5: 10. maj 2023 kl. 12-15 - fysisk møde
 • Møde 6: 6. juni 2023 kl. 13-14 - online møde
 • Møde 7: 15. august 2023 kl. 12-15 - fysisk møde
 • Møde 8: 20. september 2023 kl. 13-14 - online møde
 • Møde 9: 25. oktober 2023 kl. 13-14 - online møde
 • Møde 10: 22. november 2023 kl. 12-15 - fysisk møde
 • Møde 11: 20. december 2023 kl. 12.30-13.30 - online møde
 • Møde 12: 19. januar 2024 kl. 12-15 - fysisk møde

Nederst på siden kan du læse referaterne fra møderne.

Referater fra Brugergruppe-møder