Gå til indhold

200 Dage før Go Live

Se kontaktoplysninger
Bemærk. Denne nyhed er en gengivelse af nyhedsbrevet Dage før Go Live.

TAK!

Der er i dag præcis 200 dage til Ambulance Sjællands Go Live. Vildt som tiden flyver! 200 dage… Et godt tidspunkt at sige TAK og fortælle lidt om de næste 100 dage. Lad os starte med taksigelserne.

TAK til Brugergruppen for altid at udfordre, stille nysgerrige og nødvendige spørgsmål og for utrætteligt at komme med spændende forslag og forbedringer, så vi sammen kan få skabt et fantastisk Ambulance Sjælland.

TAK til mine kolleger i Præhospitalt Center – ledere som medarbejdere – der håndterer mine mange spørgsmål og udfordringer af ’Vi plejer’ på bedste vis!

TAK til Ambassadørgruppen for at spille mig bedre gennem ærlige kommentarer og spændende dialoger. Vi bevæger os i en god retning sammen til gavn for Ambulance Sjælland.

TAK til det nyoprettede TR-forum. I har allerede bidraget positivt til det fælles arbejde; jeg ser frem til endnu mere samarbejde fremadrettet.

Og TAK til alle jer, der ikke står nævnt i ovenstående. Jeres input på stations- og elevmøder, ambulance- og ST-ture, møder om inventar, introduktion, uniformer m.m.; jeres input er guld værd!

TAK for jer!

Og så til fortællingen om de næste 100 dage…

Møde m. FOA og 3F

I har sikkert hørt, at PHC har holdt møder m. FOA og 3F om en tillægsaftale til de allerede indgåede lønaftaler?! Der er forhandlet endnu en aftale på plads, som har tre fokusområder:

  • Kompetencevurdering af PT-redderne og dermed mulighed for individuelt tillæg
  • Belastningstillæg til døgnvagter, der arbejder efter Bilag 1
  • Frivilligt ekstra arbejde for ambulancepersonalet

Selve aftalen lægges på vores hjemmeside efter sommerferien -  sammen med de andre indgåede aftaler. Vil du vide mere indtil da,
så kontakt din lokale TR; de har information liggende.

Hilse-på-møder i august

Rasmus og jeg kommer ud på alle stationer i august – primært ved morgenafleveringen – til en uformel snak om det, der nu rør sig. Datoerne er klar, men jeg skal lige have GO fra alle jeres ledere (som jo også holder sommerferie lige nu; det er dem vel undt), så melder jeg dem ud.

På forhåbentligt gensyn!

Interessetilkendegivelse

Hvordan er det nu med den der Interessetilkendegivelse? Det spørgsmål har jeg fået en del gange den sidste tid, så her kommer lige forklaringen.

Er du ansat i et af de to delområder, som Region Sjælland hjemtager fra februar 2024, så har du mulighed for at Interessetilkendegive, hvor du gerne vil arbejde i fremtiden. Findes det job, du har i dag også i Ambulance Sjælland, så er du sikret dette job.

Du kan Interessetilkendegive på vores hjemmeside senest 31. august 2023.

At Interessetilkendegive er ikke det samme som at sige ’Ja Tak’ til et job i Ambulance Sjælland. Det du siger ’Ja Tak’ til er at:

  • Få at vide, hvor du skal køre
  • I hvilket rul du skal køre
  • Få beregnet din løn ud fra lønsedlen fra august (og måske en anden lønseddel, hvis den fra august er misvisende f.eks. pga. ferie)

Når du har modtaget ovenstående fra vores HR-afdeling; sker fra september 2023, så har du en uge til at beslutte, om du ønsker ansættelse i Ambulance Sjælland fra februar 2024. Ønsker du dette, så skal du inden for samme uge sende en genpart retur, hvori du tilkendegiver, at du ønsker ansættelse i Ambulance Sjælland og du vil efter noget tid få tilsendt et ansættelsesbrev. Herefter kan du betragte dig som ansat pr. 1. februar 2024.

Vigtigt: Fortryder du din ansættelse, skal du opsige din stilling med gældende ansættelsesvarsel.

Er du ST-redder og ønsker du at blive kompetencevurderet ift. evt. tillæg, så skal du sende dokumentation for uddannelse (uddannelsespapirer) og erfaring (via CV) sammen med august lønsedlen.

Til folkene i Vordingborg, Ringsted og Køge: Her er nogle særlige forhold, som vi er i fuld gang med at snakke med jeres TR´er / brugergruppemedlemmer om. I hører nærmere.

Lønsedler m.m. skal sendes til Drift og Planlægning på denne mail: phc-driftplan@regionsjaelland.dk. Har du spørgsmål til ovenstående, så kan du sende dem til samme mail.

Introduktion til Ambulance Sjælland

Planlægningen af den kommende introduktion til Ambulance Sjælland er i fuld gang. Der arbejdes på et spændende program; I kan godt glæde jer. Dagene kommer til at ligge i november, december og januar. Tilmelding vil ske via det, der hedder Conference Manager. I får meget mere at vide om dette, når I har sagt ’Ja Tak’ til at blive ansat i Ambulance Sjælland; dette var blot en appetizer.

Nye sektionsledere

Som jeg fortalte i sidste Nyhedsbrev, så har jeg fået ansat et stærkt lederteam, som starter til september 2023. De får en god og fyldestgørende Introduktion, så også de er klar til at byde nye kolleger velkommen til Ambulance Sjælland til februar 2024. Jeg glæder mig Big Time til samarbejdet!

Stillinger på vej…

Vi har 8 super spændende stillinger ude lige nu: Funktionsansvarlige; en kombinationsstilling, hvor du både er operativ og har administrative ressortområder. Deadline primo august. Ansættelse til oktober 2023.

Vi er på vej med to driftsassistentstillinger, hvis hovedopgaver er at have styr på vores mange køretøjer og sikre, at vores lagre er fyldt op. Deadline medio august. Ansættelse til oktober 2023.

Vores Kvalitet og Uddannelsesafdeling er på vej med et stillingsopslag ift. at blive Operativ Under-viser. En mega spændende stilling, som igen kombinerer det operative – denne gang med det at undervise. Den slås op i starten af august og har deadline medio september. Ansættelse pr. februar 2024.

1. spadestik

1. spadestik til de kommende baser i henholdsvis Stege og Ringsted blev taget d. 23. juni. Faxe og Vordingborg kommer til i august, hvor Haslev og Nørre Alslev venter i september. Køge lader vente lidt på sig endnu…

Det er en god anledning til at se de nye områder og få snakket med både politikere og ledelse, så kig endelig forbi. Alle er velkomne! Datoer meldes ud snarest!

Hjemmeside…

Som I kan se i ovenstående, så henviser jeg flere gange til vores hjemmeside. Brug den nu! Gå ind og bliv inspireret. Finder du ikke det, du søger, så send os en mail (adresse findes nederst på siderne), så vi måske kan få det tilføjet. Det er vores fælles medie.

Rigtig god sommer

Jeg vil slutte dette ’200 dage før Go Live’ af med at ønske jer alle en rigtig god sommer. Jeg glæder mig til at samarbejde med jer i efteråret, som bliver travlt og helt vildt spændende.

De bedste hilsner

Karina Jensen
Ambulancechef i Ambulance Sjælland