Gå til indhold

315 Dage før Go Live

Se kontaktoplysninger
Bemærk. Denne nyhed er en gengivelse af nyhedsbrevet Dage før Go Live.

Ambulance Sjælland – en realitet

Ambulance Sjælland er en del af Præhospitalt Center; det vil det også være efter 1. februar 2024.
Præhospitalt Center er imidlertid også myndighed, hvorfor Ambulance Sjælland har brug for at have et selvstændigt virke. Det får vi lørdag d. 1. april 2023, hvor Ambulance Sjælland officielt bliver en realitet. Og nej, det er ikke en aprilsnar.

I praksis betyder det, at jeg nu for alvor sætter mig i spidsen for Ambulance Sjælland, og at Præhospitalt Centers 10 APM'er overgår til operativ tjeneste i Ambulance Sjælland. Det betyder også, at nyhedsbrevet Mens vi venter, som Benny Jørgensen har sendt ud løbende, nu overgår til mig og skifter navn til Dage før Go Live.

Nyhedsbrevet vil blive udsendt med en hyppigere kadence end tidligere og vil indeholde en status på hjemtagelsen af ambulancedriften i den østlige og sydlige del af Sjælland samt på Falster og Lolland.

Og nu til det, jeg ved de fleste af jer higer efter svar på: Hvornår får I svar på løn og ansættelsesvilkår?

Basemøder ultimo april

Jeg havde en forhåbning om, at vi havde været klar med en udmelding omkring jeres kommende løn og ansættelsesforhold kort efter nytår. Nu sidder vi her 315 dage før Go Live og jeg har endnu
ikke en endelig udmelding at give jer. Men, der er lys forude. Præhospitalt Center har forhandlinger med FOA i midten af april, så planen er, at vi ud til jer på basemøder den sidste uge af april.

Jeg har prioriteret at lægge alle møderne på tre dage og så lokalt som muligt, så flest mulige har chance for at bliver orienteret inden for en kort tidsramme. Det betyder så, at møderne både ligger
om morgenen, formiddagen, eftermiddagen og aftenen. I know; det er ikke optimalt, men alternativet er værre: At vi bruger hele maj måned på det, hvor I langt fra får informationen nogenlunde
samtidig og hvor flere af jer er gået på sommerferie. Det er ingen hemmelighed, at jeg havde ønsket mig det anderledes, men sådan blev det ikke.

Kan du ikke deltage på det tidspunkt, hvor jeg kommer på en station nær dig, så er du selvfølgelig velkommen til at møde op på en anden station. Der vil være enkelte lokale base-informationer ift. vagtsetuppet; ellers bliver der tale om en mere generel orientering og dialog.

I vil i næste Dage før Go Live få oplyst datoer og tidspunkter for jeres stationsmøde; jeg håber vi ses?

Og med de ord vil jeg slutte af for denne gang. Jeg glæder mig til at møde jer og til vores – forhåbentlig – kommende samarbejde.

De bedste hilsner

Karina Jensen
Ambulancechef i Ambulance Sjælland