Gå til indhold

38 Dage før Go Live

Se kontaktoplysninger
Bemærk. Denne nyhed er en gengivelse af nyhedsbrevet Dage før Go Live.

Tid at gøre status…

2023 går på hæld og det er tid at gøre status over året, der er gået.

Jeg indledte året med ansættelse af min ambulancesouschef Rasmus Rydahl, som siden også har fået titel af sektionsleder i Område Midt. Vi understøtter hinanden på bedste vis og jeg glædes over, at I har taget godt imod ham.

Marts og april blev primært brugt på forhandlinger med FOA og siden på de første basebesøg; 10 styks på fire dage. Det var på alle måder nogle interessante, svære, betydningsfulde, givende, benhårde og lærerige dage, som har lagt grobund til mange drøftelser siden; jeg ville ikke have undværet dem for noget som helst. De var nødvendige for, at vi kan få skabt det gode samarbejde, jeg allerede nu oplever at have med flere af jer og som jeg ser frem til at få skabt med resten af jer.

Maj blev big time brugt på indledende opbygning af ASSIGN; Ambulance Sjællands nye database.

I juni var jeg dels i Ungarn og se mine ambulancer blive bygget op og dels fik jeg ansat 6 nye sektionsledere, som startede i september. De knokler sammen med gode kolleger for at få implementeret den ambulancetjeneste, vi alle ønsker at stå på mål for i fremtiden.

I juli havde vi igen forhandlinger med FOA og så stod den på sommerferie.

August var dedikeret til hilse-på møder på alle baser; igen givtigt og lærerigt. Det var også i august, at medarbejdere i Ambulance Sjællands hjemtageområde senest skulle Interessetilkendegive om I ville modtage en ansættelseskontrakt fra regionen.

Vores HR-folk brugte september og oktober måned på at udarbejde ansættelseskontrakter, hvor jeg brugte dem på introduktion af de nye sektionsledere samt udvikling og test af de tre introduktionsmoduler, som alle nye medarbejdere skal gennemføre inden opstart.

I november blev der fortsat udarbejdet ansættelseskontrakter, og vi kom godt i gang med afvikling af introduktionsdagene.

Rigtig glædelig jul

Nu sidder jeg her juleaftens dag og er både glad og taknemmelig over de mange oplevelser, året har bragt. Jeg bliver dagligt beriget; det giver mig den største arbejdsglæde.

2024 venter i horisonten. Der er i dag 38 dage til Go Live. Og jeg glæder mig helt utrolig meget til – sammen med jer – at komme i gang med det, det hele har handlet om: At hjemtage dele af ambulancetjenesten i Region Sjælland, så vi sammen med Falck kan give borgerne den rette behandling på rette tid og sted.

Jeg vil slutte årets sidste ’Dage før Go Live’ af med at ønske jer alle sammen en rigtig glædelig jul samt et bragende godt nytår!

De bedste hilsner
Karina Jensen, Ambulancechef i Ambulance Sjælland

Ambulance trækkes af rensdyr med månen i baggrund. Månen forestiller samtidig Ambulance Sjællands logo.