Gå til indhold

73 Dage før Go Live

Se kontaktoplysninger
Bemærk. Denne nyhed er en gengivelse af nyhedsbrevet Dage før Go Live.

Forhandlinger med FOA er afsluttet

Fagforeningen FOA og Ambulance Sjælland har endelig fået sat de sidste underskrifter på to vigtige aftaler:

  • Operative undervisere
  • Områdereddere

Operative undervisere

Der ansættes operative undervisere, som i 40-70% af deres arbejdstid skal undervise kolleger på forskellig vedligehold. Den resterende del af arbejdstiden arbejdes operativt.

Der gives et årligt tillæg på 12.000 kr. der ikke justeres ift. antal timer, der undervises. Når der arbejdes operativt gives ulempetillæg svarende til den operative ansættelsesgrad.

Undervisningen foregår på norm i dagtid og for hver undervisningsdag ydes et tillæg på 366,44 kr./dag. Forberedelse af mødelokale, forplejning osv. forestås af KHRUU. Der gives yderligere timer til udvikling af nyt undervisningsmateriale; for hver 10 timer ydes et tillæg på 366,44 kr.

Der vil desuden gives et personligt tillæg ud fra undervisningserfaring. Undervisningen forventes primært afholdt i regionens centrale uddannelsescenter. Vil der være undervisning andre steder, ydes der arbejdstid for eventuelt ekstra kørsel og kørselsgodtgørelse for evt. mertransport.

Stillingerne slås op snarest og forventes at have opstart d. 01-02-2024.

Områdereddere

Der arbejdes med tre former for områdereddere:

  • Områderedder: Ét hovedansættelsessted. Tre tjenestesteder indenfor en radius af 60 km. fra hovedtjenestestedet.
  • Områderedder: Ét hovedansættelsessted. Tre tjenestesteder, hvor et eller flere ligger mere end 60 km. fra hovedtjenestestedet.
  • Regionsområderedder: Avanced Paramedic, der dækker tjenestesteder indenfor Region Sjællands ansættelsesområde, hvor der udføres APM opgaver.

Som områderedder kan du både arbejde som fast effektiv vagt eller som fast døgnvagt. Ønsker du at dele af dine vagter er det modsatte af, hvad du almindeligvis kører, så er det blevet muligt, hvis du bytter frivilligt. Funktionen som områderedder honoreres med 30.432 kr. årligt (31-03-2018-niveau).

Model 2 giver yderligere et funktionstillæg på 11.500 kr. årligt; dækker udvidelsen af km-afstanden. Lægges til de 30.432 kr. årligt.

Model 3 giver yderligere et funktionstillæg på 24.000 kr. årligt; dækker fleksibilitet ift. arbejdstilrettelæggelse, udvidelse af antal afløserstationer samt udvidelse af km-afstanden. Lægges til de 30.432 kr. årligt.

Også disse stillinger slås op snarest og de forventes også at have opstart d. 01-02-2024.

Har du spørgsmål om aftalerne, er du velkommen til at ringe til: TR - FOA Morten Kelsen på telefon 2910 1800 eller mail moke@regionsjaelland.dk

De bedste hilsner

Karina Jensen
Ambulancechef i Ambulance Sjælland