Gå til indhold

Organisation

Se kontaktoplysninger
Bliv klogere på Ambulance Sjællands organisation. Læs om historien bag, vores ledelsesstruktur og områdeopdeling, og vores tillidsrepræsentant-funktion.

Historien bag Ambulance Sjælland

Den 4. maj 2020 besluttede Region Sjællands regionsråd at hjemtage ambulancetjenesten i mindst 2 ud af 4 af regionens delområder. På grund af den beslutning blev ambulancetjenesten i Region Sjælland sendt i et EU-udbud. Den 6. december 2021 besluttede regionsrådet at fordele de 4 delområder mellem Region Sjælland - under det nye navn Ambulance Sjælland, og en ekstern leverandør med 2 delområder til hver.

Ambulance Sjælland skal stå for ambulancedriften i:

 • Delområde Køge
 • Delområde Nykøbing Falster.

Falck Danmark A/S fortsætter som Region Sjællands eksterne ambulanceleverandør per 1. februar 2024. De skal stå for ambulancetjenesten i:

 • Delområde Holbæk
 • Delområde Slagelse.

Implementering af Ambulance Sjælland

I forbindelse med hjemtagningen af delområderne Køge og Nykøbing Falster er der lavet et implementeringsudvalg, der arbejder med overgangsprocessen frem til lanceringen af Ambulance Sjælland den 1. februar 2024. Implementeringsudvalgets medlemmer er fra ledelserne i Falck A/S og Præhospitalt Center. 

Vil du følge med i Implementeringsudvalgets arbejde? 

Find afrapporteringsrapporterne fra Implementeringsudvalget nederst på siden.

Ledelse

I Ambulance Sjælland deler vi ambulancetjenesten op i 4 områder, som ikke har noget med de 2 ovenstående delområder at gøre. De 4 områder er: Nord, Midt, Syd og Avancerede ressourcer. Hvert område dækker over nogle ambulancebaser:

Område Nord Område Midt Område Syd Område Avancerede ressourcer
 • Faxe
 • Greve
 • Hårlev
 • Køge
 • Store Heddinge
 • Hvalsø
 • Haslev
 • Præstø
 • Ringsted
 • Stege
 • Vordingborg
 • Maribo
 • Nakskov
 • Nykøbing Falster
 • Sakskøbing
 • Nørre Alslev
 • Hvalsø
 • Maribo
 • Nakskov
 • Nykøbing Falster
 • Ringsted

Under hvert område skal der være 2 sektionsledere og 2 funktionsansvarlige. 

Sektionslederkredsen består af 8 ledere, hvor 1 af dem også er vores ambulancesouschef. Hvert område har en duo-ledelse - i form af 2 sektionsledere, som sammen er ansvarlige for personalet på områdets baser. Duo-ledelsen er også en del af den samlede sektionslederkreds sammen med Ambulancechefen.

Duo-ledelsen får stor medindflydelse på udviklingen af Ambulance Sjælland – både lokalt på baserne og i forhold til Præhospitalt Center. Organisatorisk hører vi ind under Præhospitalt Center og har dem som myndighed. Vi har et tæt samarbejde med Præhospitalt Center på vigtige områder som Drift og Planlægning, og Kvalitet og Uddannelse.

Sektionslederne er først og fremmest personaleleder for basens ambulancepersonale, personalet på de liggende patienttransporter og en funktionsansvarlig. Den funktionsansvarlige arbejder operativt og er også ressortansvarlig på udvalgte områder for det samlede Ambulance Sjælland.

Tillidsrepræsentant-funktionen

Vi har aftalt følgende tillidsrepræsentant-struktur med FOA:

 • Valgområde 1: Køge, Hårlev, Store Heddinge
 • Valgområde 2: Greve, Faxe, Hvalsø
 • Valgområde 3: Ringsted, Haslev, Præstø
 • Valgområde 4: Vordingborg, Stege
 • Valgområde 5: Nykøbing Falster, Nørre Alslev
 • Valgområde 6: Maribo, Sakskøbing, Nakskov.

Personalet kan vælge 1 tillidsrepræsentant i hvert valgområde. Det kræver, at den valgte tillidsrepræsentant er ansat i det konkrete valgområde. Blandt de 6 valgte tillidsrepræsentanter bliver der valgt 1 fælles-tillidsrepræsentant, som også dækker øvrige ansatte i Præhospitalt Center.

Læs den samlede strukturaftale for tillidsrepræsentanter

Afrapportering fra Implementeringsudvalget