Gå til indhold

Ambulancebase Præstø

Se kontaktoplysninger
Bygningerne til basen i Præstø lejer vi af Falck A/S. Adressen fortsætter med at være Lindevej 17A, 4720 Præstø.

Inden vi overtager ambulancebasen i Præstø, bliver basen renoveret lidt:

  • Ambulancen bliver flyttet tættere på, hvor mandskabet er.
  • Der bliver malet.
  • Branddøren i mellemgangen bliver flyttet, så TV-stuen bliver større.

Beredskaber i Præstø

I udbudsmaterialet er der lagt op til, vi skal have følgende beredskab på basen i Præstø:

  • 1 beredskab, der dækker kl. 07.30-07.30 - 12 timers opgave tid.

Vagt-setup i Præstø

  • Døgn
  • Mødetid - A: Kl. 8.00-8.00
  • Mandskabsbehov: 8

Vagtrul

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
Uge 1 A     A      
Uge 2         A   A
Uge 3     A        
Uge 4   A       A  

Gennemsnitligt giver vagtrullet 35 timer om ugen.

Døgnvagt inklusiv ferie

Vagtrullet giver 92 døgn + 4 ekstra døgn i sommerferieperioden om året. Det sikrer, alle kan få en god sommerferie. I alt giver det 96 brutto døgnvagter. Ud af de 96 brutto døgnvagter planlægger vi 6 vagter til din sommerferie. I efteråret / vinteren planlægger vi ud fra, at 3 vagter går til efterårs- eller vinterferie. I alt giver det 87 netto døgnvagter.

6. ferieuge

Status på basen i Præstø i billeder

Din 6. ferieuge svarer til cirka 2 døgnvagter. Holder du din 6. ferieuge, kan du bruge 2 ekstra døgnvagter som ferie i efterårs-/vinterperioden. I alt giver det 85 netto døgnvagter på et år.