Gå til indhold

Elever hos Ambulance Sjælland

Se kontaktoplysninger
Drømmer du om at blive ambulancebehandler? Se, hvad der skal til for at blive elev, og hvordan uddannelsen er bygget op.
Billede af ambulanceelev-kompetencemærke

Hvordan bliver jeg ambulancebehandlerelev?

Indtil vi selvstændigt rekrutterer ambulancebehandlerelever fra 1. februar 2024, samarbejder vi med Falck A/S. Det betyder, vi er en del af ansættelsesudvalget, og er med til at vurdere din ansøgning, test og samtale. Du kan læse til ambulancebehandlerelev to steder i Danmark: På erhvervsskolen U Nord i Hillerød og erhvervsskolen Rybners i Esbjerg.

Hvordan er uddannelsen som ambulancebehandlerelev?

Som ambulancebehandler rykker du ud til tilskadekomne eller syge mennesker. Under uddannelsen lærer du at:

  • Vurdere en patients tilstand
  • Observere og behandle på skadestedet
  • Observere og behandle i ambulancen på vej til hospitalet.

Det kræver, du får viden om anatomi, fysiologi og sygdomme, og lærer at bruge ambulancens udstyr og materiel. Derudover lærer du at skabe tryghed, og at møde og kommunikere med dine patienter og deres pårørende på en respektfuld måde.

Du får elevløn under hele uddannelsen, da du indgår en uddannelseskontrakt med Ambulance Sjælland.

Se din løn som ambulancebehandlerelev hos Ambulance Sjælland

Under den første del af uddannelsen arbejder du i dagvagter. Senere kommer du også til at arbejde natte- og weekendvagter, da du bliver tilknyttet en vejleder og et hold på en ambulancebase.

Læs mere om uddannelsen til ambulancebehandler på Ambulancebehandler.nu

Uddannelsens opbygning

Det tager 3 år og 7 måneder at blive uddannet ambulancebehandler. For at blive optaget som ambulancebehandlerelev, skal du have gennemført et grundforløb på erhvervsskolen i Hillerød eller Esbjerg. Længden af grundforløbet varierer mellem 10 uger og 1 år alt efter, om du tager det før eller efter du får en elevplads.

Efter grundforløbet er uddannelsen bygget op af en blanding mellem skoleforløb og praktisk uddannelse i ambulancen med tilknytning til en ambulancebase. Din praktik sker både i ambulancetjenesten og på udvalgte afdelinger på sygehusene i Region Sjælland. Fordelingen mellem praktik og skoleforløb er:

 

Praktik

Skole

1. forløb 1 uge 9,2 uger
2. forløb 6 uger 10 uger
3. forløb 16 uger 6,4 uger
4. forløb 11 uger 6 uger
5. forløb 11 uger 6,2 uger
6. forløb 18 uger 4,2 uger
7. forløb 30 uger + 1 projektuge 3 uger
8. forløb 14 uger 3 uger

Uddannelsens vekselvirkning mellem skole og praktik sikrer, at din viden og dine færdigheder som ambulancebehandlerelev udvikler sig til kompetencer. I løbet af uddannelsen får du flere og flere kompetencer. Du slutter din uddannelse med en svendeprøve.

Indholdet i skoleforløbene

Hvilken type uddannelse er ambulancebehandlerelev?

Uddannelsen til ambulancebehandler er en erhvervsuddannelse på lige fod med eksempelvis tømrer eller elektriker, og hører under Børne- og Undervisningsministeriet. Historisk set har uddannelsen til ambulancebehandler hørt til i transportbranchen. Derfor følger Transporterhvervets UddannelsesRåd (TUR) uddannelsen.

TUR er en interesseorganisation og er ejet af arbejdsgiverforeninger og fagforbund inden for transportbranchen. TUR arbejder for transporterhvervets uddannelsesmæssige interesser.

Har du spørgsmål til jobbet som ambulancebehandlerelev?

Kontakt Kvalitet, Udvikling og Uddannelse